WAT VOOR VAKKEN GA JE LEREN?


In de onderbouw, dat is klas 1 en 2, bestaat je lespakket uit Nederlands, Engels, Duits (alleen in Harlingen), Mens & Maatschappij, Mens & Natuur, Wiskunde, Praktijk & schepen, Sport & beweging, Kunst & cultuur en Taakwerk.

In de bovenbouw, klas 3 en 4 dus, bestaat je lespakket uit Nederlands, Engels. Maatschappijleer (alleen 3e jaar), Economie, Natuurkunde, Wiskunde, Rekenen, Sport & Beweging en Kunst & cultuur (alleen 3e jaar). Daarnaast krijg je beroepsgerichte profielvakken Maritiem & Techniek. Die bestaan uit Maritieme logistiek- en communicatie, Maritieme installaties, Maritieme veiligheid en Reparatie en onderhoud.

Voor Scheeps- en jachtbouw heb je dan nog de keuzevakken: Nautische materialen en gereedschappen, Scheepsconstructie en ontwerp, Maritieme mechanische installaties, Conserveren van maritieme systemen.

vmbo-opleiding scheeps- en jachtbouw | lassen

Niet alleen theorie, maar ook veel praktijk

In het 3e en 4e leerjaar kom je nadrukkelijk met de praktijk in aanraking. Dat is ook het positieve kenmerk van onze beroepsopleiding. Dat doe je met name in een ‘echte werkomgeving’ bij scheeps- en jachtbouw bedrijven in de regio die fungeren als leerbedrijf voor deze opleiding. Het praktijkgedeelte is in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven ontwikkeld. Ervaren docenten en instructeurs gaan je begeleiden.

Scholen in IJmuiden en Harlingen

Deze nieuwe vmbo opleiding wordt aangeboden door het Maritiem College IJmuiden en de Maritieme Academie Harlingen.